Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. Nyní tedy se vrátíme k... Faktickou, nebo řádně? Moment, tady je více přednostních práv, budeme to muset nějak seřadit. Přednostní právo uplatňuje pan předseda klubu ODS Stanjura, po něm pan předseda klubu Jurečka, potom tedy pan poslanec Votava a potom dojde na jediného přihlášeného, který svítí na tabuli a kterým je pan poslanec Mládek. Pane poslanče Stanjuro, prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech