Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, to, co zde prezentoval kolega Seďa, je informace ČTK. I já vím o tom a sleduji to velice podrobně, že v pátek, to jest zítra, skutečně začíná v dané věci soud. A já teď jenom přemýšlím, jestli zůstane u toho výčtu obžalovaných, nebo se tento výčet ještě rozšíří třeba i o Bohuslava Sobotku. I to se může stát. Anebo tam bude jako svědek. Nechám se překvapit.

Jedno je ovšem jisté. Vzhledem k tomu, že jde o velmi vážný problém, který se týká právě osobně premiéra, považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká. Navrhuji proto přerušit projednávání této interpelace do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech