Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom stručnou poznámku, paní předsedající, děkuji za slovo. Já rozumím tomu, že pro některé opoziční poslance je to příliš lákavé sousto nevšimnout si toho, když v té době byl ministrem financí bývalý předseda vlády, ale jako poměrně dlouholetý ministr financí bych rád poznamenal, že chtít vinit ministra financí za to, že někde v hlubinách jeho úřadu někdo manipuloval znaleckým posudkem, to už je velmi odvážná konstrukce a podle mě naprosto nesmyslná. Myslím si, že bychom měli na vládě najít něco, za co její členové opravdu odpovídají. Tohle je hodně vymyšlená kauza. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech