Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jenom se, pane poslanče, chci zeptat - pan premiér tady není - budete navrhovat přerušení? Do rozpravy se ještě hlásí pan poslance Seďa. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech