Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji, paní předsedající. I když jsem to příliš nevnímal, asi jste konala správně.

Ale já jsem připomněl tedy převod bytů na Zdeňka Bakalu a mluvil jsem o 44 tisících bytů. Samozřejmě šlo tehdy také o rozsáhlé nebytové prostory a pozemky. Byty za směšně nízkou odhadní cenu 40 tisíc korun za kus a nebytové prostory, pozemky a množství dalšího majetku bez jakéhokoliv řádného ocenění a evidence dokonce bezúplatně, tedy v podstatě načerno. Řada nemovitostí, prohlásila následně advokátka obeznámená s machinacemi privatizační smlouvy, byla oceněna na nulu. Třeba různé nemovitosti v Ostravě, ale i řada dceřiných společností, například OKD Doprava, velký železniční dopravce, který byl později oceněn na 1,5 miliardy, byl privatizačním posudkem ohodnocen na nulu. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech