Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, moc se omlouvám, že vás ruším, ale je tady velký hluk. (Za okamžik.) Výborně. Máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech