Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v kauze pro republiku a její občany fatálně nevýhodné privatizace Ostravsko-karvinských dolů a jejich bytového fondu jsem se obrátil zcela logicky přímo na premiéra Bohuslava Sobotku, a to z toho důvodu, že především on sám a pak vláda jako celek by dnes stále ještě mohli a měli udělat potřebné kroky k nápravě a překonání toho, co tak těžce a dlouhodobě postihuje ekonomicky celý Moravskoslezský kraj. Ano, řeč je o vytunelování státního podnikatelského majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch svérázného podnikatele Zdeňka Bakaly a jeho společníků. Řeč je také o tom, proč desítky miliard korun odtekly, privatizátoři v monopolním postavení těžařů a vlastníků desetitisíců hornických bytů utekli do daňových rájů a proč stát jim dnes musí stamiliony přispívat na útlum těžby, na podpory nezaměstnaných horníkům a doplácet jim zisk i formou příspěvků na bydlení, na drahé nájmy v tzv. bakalovských bytech. (V sále je velký hluk.)

Dámy a pánové, položil jsem premiérovi zcela konkrétní otázky k osudu regionu, postižených obyvatel a k činnosti vlády, která by měla kvalifikovaně konat. Dámy a pánové, jak jste se mohli přesvědčit, na mé jednoznačně formulované otázky předseda vlády neodpověděl. K osobní odpovědnosti za to, co se stalo a co těžce postihlo a co dodnes postihuje moravskoslezský region a početnou řadu jeho obyvatel, se nepřihlásil. Žádné osobní selhání v klíčových funkcích, které při rozhodování o této podivné privatizaci zaujímal, si vůbec ani v nejmenším nepřipouští. Naopak tvrdí, že prý samotné výchozí podmínky privatizace byly nastaveny již v roce 1990 ministrem hospodářství České a Slovenské Federativní Republiky Vladimírem Dlouhým. Nic proti tomu, ale moje interpelace na premiéra se vztahuje k roku 2004, kdy stát zastupovaný tehdy ministrem financí a předsedou prezidia Fondu národního majetku, právníkem Bohuslavem Sobotkou, převáděl na společnost Karbon Invest a potažmo na firmu Zdeňka Bakaly takřka polovinu majetku dolů OKD. Spolu s tím převedl na Karbon Invest a následně na Zdeňka Bakalu i 44 tisíc bytů -

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech