Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, budeme o tom neprodleně hlasovat. Myslím, že počet se nezměnil.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení této interpelace. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 102 přítomných. Pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání této interpelace.

Další interpelací, kterou bychom se měli zabývat, je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci mýtného systému. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 606. Ale já zde nevidím pana poslance Stanjuru. (Hlasy z lavic: Propadá.) Není omluven, on tady někde je, zřejmě jestli není na toaletě, odběhl. (Sílí hlasy z lavic: Propadá.) Bohužel, není tady.

Budeme se tedy zabývat další interpelací a to je interpelace na pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci ekonomicky neodpovědného, nedbalého a hrubě asociálního postupu předsedy vlády, konkrétních ministrů a úředníků i orgánů právní ochrany v kauze zvlášť závažného poškození hospodářských zájmů republiky, moravskoslezského regionu a statisíců občanů Karviné, Ostravy, Havířova a dalších měst a obcí tunelováním státního majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch sponzora Václava Havla, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných Zdeňka Bakaly a spol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 622.

Otevírám rozpravu, K mikrofonu poprosím pana poslance Grebeníčka, který se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech