Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu velmi stručný. Jde v podstatě o zobecnění těch případů, které se mi dostávají v rámci poslanecké práce na stůl. To, co se týká pana ministra Pelikána, je zvláštní věcí, a tohle je věc, kterou sleduje po převzetí pravomocí ministr financí, když zanikla Česká konsolidační banka, Konsolidační agentura a přešlo to na Ministerstvo financí. Čili co se s těmi pohledávkami dál děje, jakým způsobem jsou spravovány, a to mi nikdo jiný než pan ministr nemůže odpovědět, proto navrhuji přerušení projednávání této interpelace.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech