Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vím, že je dnes pan ministr Pelikán omluven z důvodu zahraniční cesty. Jen připomenu, že mně na té odpovědi nejvíc vadilo to - řada poslanců, kteří byli v kontrolním výboru v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně, ví, že jde o problém privatizace státního podniku Mototechna v Českých Budějovicích, který byl privatizován. Skupina, která ho privatizovala, nikdy nezaplatila, platili ho čtyři další podnikatelé, kteří to překupovali od těch vlastníků, kteří to koupili od státu, a v tom probíhalo vyšetřování. Problém, na který v interpelaci upozorňuji, je jednoduchý. Jeden vyšetřovatel řekl, že se žádný trestný čin nestal. Po tlaku na policii a státní zastupitelství, když nejvyšší státní zástupce vydal rozhodnutí, že je potřeba pokračovat v šetření u skončené věci, sdělil, že se trestný čin stal. A pan ministr Pelikán mi odpovídá na mou interpelaci, že přestože jde o privatizační delikt, že na to neplatí 20letá promlčecí lhůta, a já chci vědět proč. Protože trestní zákon, jak původní 140/1961 Sb., tak nový trestní zákoník z roku 2009, předpokládá, že u trestných činů, které souvisejí s privatizací, je promlčecí doba 20 let. Ta doba uplyne v letošním roce, resp. v příštím roce podle smlouvy o privatizaci, to znamená, že jakmile ta 20letá lhůta propadne, trestný čin přestane být trestným, a proto tak úporně trvám na tom, aby pan ministr Pelikán změnil své stanovisko a donutil orgány činné v trestním řízení, aby to zjištění Policie ČR, toho druhého vyšetřovatele, vzali vážně, protože tam došlo k tomu, že stát přišel o půl miliardy korun. A jestli si někdo myslí, že to můžeme někomu odpustit, protože je to každému jedno, že stát přichází o peníze, tak já si to nemyslím, a proto navrhuji v tuto chvíli přerušení projednávání této interpelace a chci, aby tady otevřeně pan ministr Pelikán řekl, co orgány činné v trestním řízení budou dělat, než dojde k tomu promlčení. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech