Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A vzhledem k tomu, že se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Děkuji.

Nyní přistoupíme k další písemné interpelaci, na pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 603. Otevírám rozpravu a táži se pana místopředsedy - pan ministr Pelikán. Místopředseda Vojtěch Filip se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech