Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V tom případě nemám žádný důvod nevěřit panu premiérovi, že mi poskytne tu dodatečnou informaci, protože myslím, že je i v zájmu vlády ČR, nakonec i Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, aby koordinovaly dopracování, resp. dokončení jednání o vnitřním bezpečnostním plánu etylenové jednotky, případně to, jakým způsobem bude zabezpečena ochrana obyvatelstva v té zóně. Takže nenavrhuji odmítnutí interpelace. Mně šlo o to doplnění, které tady pan premiér slíbil, a já mu zatím věřím, takže v tomto ohledu očekávám jeho písemnou odpověď bez usnesení Poslanecké sněmovny.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech