Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Do rozpravy se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech