Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že nemám v tuto chvíli podrobné informace, které požaduje pan poslanec Filip, především proto, že kontrolní pravomoci a postup, který on zmiňoval i v souvislosti s nedávnou havárií, ke které bohužel v Litvínově došlo, je decentralizován. Určité pravomoci má krajský úřad. Tam jde zejména o otázku, jak krajský úřad postupuje ve vztahu k vnitřnímu havarijnímu plánu, který byl předložen 1. července na krajský úřad, a samozřejmě jde také o informace, které má k dispozici Ministerstvo vnitra, resp. hasičský záchranný sbor. To, co já mohu učinit, je obrátit se neprodleně na Krajský úřad Ústeckého kraje, obrátit se neprodleně na Ministerstvo vnitra, popř. na Ministerstvo životního prostředí. Já si samozřejmě vezmu ze stena doplňující otázky, které zde položil pan poslanec Filip, a jsem připraven doplnit tuto informaci v písemné podobě a záleží už potom na panu poslanci Filipovi, zdali se rozhodne tyto informace poskytnout i všem poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny. Čili, ano, jsem připraven zjistit příslušné údaje a doplnit poklady, které jsem uvedl v písemné interpelaci.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech