Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jsme v rozpravě, do které se samozřejmě hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech