Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Všem přeji krásné dopoledne. Prosím, aby svoji interpelaci na pana premiéra přednesl místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech