Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ptám se, jestli je návrh na odhlášení. Není tomu tak. Myslím si, že jsme teď ve stejném počtu.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 93 pro 70, proti 10. I tato odpověď na písemnou interpelaci byla přerušena.

Požádám o výměnu, protože příští interpelací je moje interpelace na pana předsedu vlády.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech