Poslanec Zbyněk Stanjura: Byl jste velký optimista, pane místopředsedo, když jste asi před padesáti minutami říkal, že mám štěstí. Mám třetí interpelaci, pan ministr Babiš tady není.

Než navrhnu přerušení, abychom to mohli dodělat, tak chci říct, že nespokojenost jsem vyslovil proto, že jsem nedostal studii BDO IT, kterou jsem chtěl pro všechny poslance. Já jsem ji včera, byli jste svědci, dostal v písemné podobě, ale já jsem požádal, ať ji mají všichni poslanci. Nechci být ten, který jediný ji má. Jsou tam bezesporu zajímavá čísla, zajímavá fakta, která souvisí s EET, tak určitě je dobré rozpravu vést za přítomnosti pana ministra financí. Všem doporučuji, a říkal jsem, že to klidně nechám naskenovat z našich zdrojů a poslat, abyste se podívali zejména na odhadované náklady.

Navrhuji přerušení této interpelaci.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech