Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Eviduji váš návrh. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 60, poměry se příliš nezměnily, nebudu vás tedy odhlašovat a ptám se, kdo je pro přerušení. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Kdo je pro? Ne. Dobře, nesouhlas. Prohlašuji hlasování pořadové číslo 60 za zmatečné, protože byl požadavek na odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím.

Znovu se přihlaste svými identifikačními kartami a rozhodnutí o přerušení interpelace bude v hlasování pořadové číslo 61, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 90 pro 74, proti 10. Přerušil jsem projednávání odpovědi na tuto interpelaci v tisku 576.

Další interpelací je interpelace poslance Zbyňka Stanjury ve věci studie BDO na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Jde o tisk 513. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 586. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan předseda a interpelující poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech