Poslanec Zbyněk Stanjura: Než navrhnu přerušení, chci říct jenom pár vět. Když si najdete stenozáznam z minulé debaty, a to pan ministr byl přítomen, bylo to přerušeno ne pro jeho nepřítomnost, aby bylo jasno, ale protože uplynula doba vyhrazená pro písemné interpelace, takže dnes je řádně omluven. Nechci to kritizovat. Ale řekl větu: "Nemám pod kontrolou dozorčí radu Českých drah." Najdete to ve stenozáznamu. Kolegové z hnutí ANO tady v poslední době velmi často navrhují nějaké komise, které mají šetřit třeba státní podnik Česká pošta. Já bych je požádal, aby se podívali, jak je možné, že jejich ministr říká, že nemá pod kontrolou dozorčí radu podniku, který je ve stoprocentním vlastnictví státu a kde většinu, ne většinu, kdy největší část akcionářských práv vykonává Ministerstvo dopravy, ale také Ministerstvo financí, také Ministerstvo obrany a také Ministerstvo průmyslu a obchodu. A pokud je pravda, že dozorčí rada Českých drah neposlouchá zakladatele, tak konejte, abychom tady zase neměli návrh na zřízení vyšetřovací komise, co se děje v Českých dráhách. Na to máte kompetenci. A ten výrok pana ministra Ťoka si najdete ve stenozáznamu.

Ale to nebylo podstatou interpelace. To bylo v rámci toho, že České dráhy odmítly prostřednictvím Ministerstva dopravy podat poslanci Parlamentu České republiky informaci, o kterou požádal, s odvoláním na údajné obchodní tajemství, a to říká podnik, který inkasuje přibližně 13 mld. korun českých ročně z veřejných rozpočtů.

Myslím si, že v debatě musíme pokračovat za přítomnosti pana ministra dopravy, takže navrhuji její přerušení.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech