Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já věru jsem se k rozpočtu vyjadřovat nechtěl, protože se nepovažuji za rozpočtáře, ale jedna věc je přece jasná, metodická. Sněmovny, zastupitelské sbory, chcete-li, vznikaly v historii proto, aby kontrolovaly panovníka, či chcete-li vládu nebo toho, kdo je u moci, v nakládání s rozpočtem. Sněmovna tím, že v podstatě nikdo, ať už je z hnutí ANO, nebo z kterékoli jiné strany, nemohl fyzicky přečíst tenhle materiál, se dnes automaticky vzdává tohoto zásadního práva, a to ještě vůči vládě, která měla tu výhodu a ten šťastný život, že panovala, aniž existovala jakákoli Sněmovna. V hnutí ANO, a to já nezpochybňuji, je jistě spousta lidí úspěšných podnikatelů, kteří ale nepochybně, když rozhodovali o svých miliardách, tak si to aspoň přečetli. V tuhle chvilku jsme se dostali do situace, kdy možná uvažujete o státu jako firma, ale chováte se, jako že je to firma cizí, ne vlastní. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech