Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, který odmítl odpověď pana ministra Mariana Jurečky na svou interpelaci. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby interpelace byla odmítnuta a pan ministr byl povinen udělat odpověď novou. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Pan kolega Seďa a paní kolegyně Bohdalová se nehlásí, dobře, děkuji.

Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců, rozhodneme o návrhu pana poslance Stanjury v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro odmítnutí interpelace pana ministra Jurečky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 81 poslance pro 41, proti 15. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.) Pan ministr Marian Jurečka bude muset znovu odpovědět panu poslanci Zbyňku Stanjurovi na jeho interpelaci. Děkuji.

Nyní budeme pokračovat v další interpelaci a to je interpelace pana Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci liberalizace železniční dopravy. Jednání o této interpelaci už bylo jednou přerušeno. Ptám se pana poslance, jestli chce navrhnout totéž, nebo budeme pokračovat. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech