Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě stále. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech