Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já musím na některé věci reagovat. S dovolením, vážený pane poslanče Laudáte prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem žádná personální jatka nedělal. Já jsem žádná personální jatka nedělal, já jsem dělal výměny tam, kde byly nutné, protože byli ředitelé organizací, jako jsou Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, ÚKZÚZ - to byly ty tři klíčové, kde od svých předchůdců, ministrů z ODS, byli lidi nekompetentní, lidé, po kterých dnes zůstávají velké průšvihy, které dneska šetří orgány činné v trestním řízení. Ty újmy vůči státu byly v řádu stamilionů, spíše miliard. Já očekávám v příštích několika měsících, že tyto věci se plně představí veřejnosti. Pan ministr (exministr) Bendl se usmívá - já bych mu přál, aby mu ten úsměv vydržel i po těchto záležitostech, protože on jako ministr za ta rozhodnutí nesl zodpovědnost jak na Lesích ČR, tak na Státním pozemkovém úřadu atd. Ukažte mně, pane poslanče Laudáte prostřednictvím pana předsedajícího, jediného mého ředitele v rámci mých podřízených organizací, jediného mého náměstka, který je nekompetentní, který nemá odbornou způsobilost. Počkám si na to, než mně to dodáte. Dejte si tu práci. Já vám klidně dodám i životopisy. A pak veďme fundovanou debatu a ne ty vaše politické bláboly, které tady s dovolením říkáte o personálních jatkách. Dobří pamětníci si pamatují, co se stalo, když nastoupila vláda Petra Nečase, co se dělo na některých ministerstvech, kdy odcházeli lidé, kteří byli velice zkušení. Já jenom dodám, protože pan poslanec Kudela tady vznesl tu otázku, ale aby to zaznělo pro všechny ostatní poslankyně a poslance. Když byl vybírán pan ředitel Krajíček, tak byl vybírán bez výběrového řízení. To je možná dobré také říct do celého toho obrazu toho, o čem tady mluvíme. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech