Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech