Poslanec František Laudát: Děkuji. Vaším prostřednictví k panu Kudelovi. Vy se hlásíte ke křesťanství jako strana. Tak jenom bych podotkl výrok současného papeže a možná to má oporu i v Bibli - opakovaná hloupost je hřích. Vážení členové KDU, kolegové, kolegyně, poslankyně, poslanci, já vám můžu říci, že si nedokážu představit, jaký by byl skandál, když kvalitní lidé ze sociální demokracie v éře pravicových nebo středopravicových vlád zůstali na svých postech, dokonce bych vám mohl říkat - ale já nespojuji profesní kariéru s partají, protože to je něco odpudivého, tak jací zůstali na funkcích náměstků ministrů. Jak se nesahalo na lidi, na kvalitní odborníky, i s nějakými stranickými příslušnostmi na Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu. Proto ta ministerstva fungovala na rozdíl od současného stavu na Ministerstvu financí. A může to někdo zakrývat nějakými žvásty pro čtvrtou cenovou, jakými chce. Takže bych doporučil panu Kudelovi důkladnou četbu Bible. Možná pak by se začal chovat jinak. A pak by mu možná také došlo, co že to tady vlastně řekl. Děkuji. (Potlesk zprava.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech