Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych požádal pana poslance Kudelu, aby si pak přečetl stenozáznam, a snad pochopí, jaké nehorázné urážky se dopustil. Pokud ne, tak ta debata je úplně zbytečná. Já se budu zastávat vždycky slušných a pracovitých lidí, a třeba i z vaší strany, pokud si budu myslet, že někdo odvolává ne proto, protože na to má právo, ale protože si vymýšlí zástupné důvody a snaží se zpětně nebo dopředu odůvodnit svůj krok, místo aby řekl já tam chci svého člověka. Třikrát jsem to tady řekl! A vy si to dovolujete ještě opakovaně... Já myslel, že se jdete omluvit! A vy trváte na své urážce. To je ale váš obrázek. Já vám ten životopis fakt přinesu. A po vás nic nechci. Už po vás nechci vůbec nic. Ani omluvu. Nestojím o ni. (Potlesk zprava.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech