Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech