Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. Pan ministr ještě počká, protože tady mám ještě faktické poznámky pana poslance Kalouska a pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech