Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, já se chci jenom ohradit. Já jsem proti panu Krajíčkovi neřekl, doufám - podívám se do stenozáznamu - nic. Položil jsem pouze otázku - není tahle opakovaná interpelace z důvodu, že pan Krajíček byl bývalým poslancem za ODS?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech