Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní faktická poznámka pana poslance Kudely. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech