Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlásím z jednoho důvodu. Protože jsem dlouho v Poslanecké sněmovně a zažila jsem právě kolegu Miroslava Krajíčka, považovala bych za nefér vůči němu, kdybych tady teď nevystoupila. Byl to velmi slušný - a určitě zůstal velmi slušným člověkem a velmi schopným reprezentantem Poslanecké sněmovny. Myslím si, že mluvit takhle o někom, jehož kredit i tady byl vysoko, je známkou toho, že vy si vůbec neumíte sehnat informace a jste schopni pomluvit kohokoli, jenom abyste zachránili vašeho ministra, který jednal úplně stejným způsobem. Tady se ukazuje ta metoda. Jestliže pan kolega Stanjura kritizuje pana ministra proto, že nezvládal komunikaci a nemůže se se slušným člověkem rozejít slušnou formou, tak vy tady jste potvrdil - ano, to je náš princip, takhle my jednáme, prostě jestli je to někdo, kdo nemá naši stranickou knížku, a ještě, vy bloudi z ODS, se ho zastáváte, tak dostanete tu druhou ránu vy. První pan kolega Miroslav Krajíček, druhou vy jako politická strana. Mně se to strašně nelíbí. Chci, aby tady zaznělo, že Miroslav Krajíček je velmi slušný člověk a to, jak se s ním zachází, nepřipadá v úvahu v normální společnosti. (Potlesk zprava.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech