Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, potom s faktickou poznámkou poslanec Kudela a pak s přednostním právem pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech