Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktickou poznámku pan poslanec František Laudát, potom faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech