Poslanec Petr Bendl: Já myslím, že tady je vidět, jak je přistupováno k personální politice ze strany ministra zemědělství, a opravdu hloupé vystupování, promiňte mi ten výraz, kolegy ve Sněmovně, který se snaží ministra zemědělství zastat, ale velmi nešťastným způsobem. Jestli k tomu opravdu přistupujete takto, že prostě dehonestujete každého, kdo kdy seděl v Poslanecké sněmovně, aniž byste se podívali na jeho profesní schopnosti, na to, co za celý život udělal, protože Mirek Krajíček není už nejmladší člověk, on mi to promine, když o něm budu takto mluvit, vy si tohle nezjistíte a kopete tímhle způsobem, jen ukazujete vlastní neschopnost k tomu říct něco věcného. A je mi to líto, že to takto musím říct. Ale je to hanba!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech