Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi, nyní pan poslanec Petr Bendl, poté pan poslanec František Laudát. Vidím to jako faktické připomínky. Tentokrát i paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech