Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení kolegyně a kolegové, o této interpelaci se už tady skutečně bavíme během roku podruhé. Podíval jsem se na výpis z obchodního rejstříku společnosti Povodí Odry. Bývalý pan ředitel, který byl odvolán zde přítomným panem ministrem Jurečkou, je nejspíš pan Ing. Miroslav Krajíček, člen podvýboru pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální politice, poslanec Parlamentu od roku 1998 do roku 2002, klub Občanská demokratická strana, Severomoravský kraj, Opava. Není tedy tato kvalifikace hlavním důvodem, proč pan Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, Moravskoslezský kraj, Opava, má ve svém hledáčku právě tento případ? A mohli bychom si položit i otázku, za jakých podmínek byl bývalý poslanec Občanské demokratické strany z Opavy, bývalý člen podvýboru pro zdravotnictví, dosazen do pozice ředitele Povodí Odry. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech