Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech