Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se hlásil i prostřednictvím elektronického zařízení, ale pravděpodobně jste mě přehlédl, což chápu, to se může stát.

Já ten problém vidím jednoduše. Chyba byla v komunikaci, ale ne v komunikaci ředitele a ministra, ale spíš ministra a ředitele. A ministr, mladý, nezkušený, narazil na někoho, kdo má schopnosti, má výsledky a má i oprávněnou míru jistého sebevědomí za životní zkušenosti, které má, a ministr nebyl schopen najít důvod, proč ho odvolat, a tak ho veřejně dehonestoval tím, že na něj hodil, že nechce vypsat veřejné výběrové řízení na post svého náměstka. Pak následně ředitele odvolal a bez toho, aniž by bylo vypsáno veřejné výběrové řízení, byl náměstek vybrán. Myslím, že to byl zástupný problém a že jsme svědky jenom toho, že ten kurs komunikace by nepotřeboval jenom náměstek ministra zemědělství, ale i ministr zemědělství sám, protože nekomunikuje nejenom uvnitř resortu, ale také mimo něj.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech