Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marii Pěnčíkové. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo... Omlouvám se. Kolega Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech