Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní paní poslankyně Marie Pěnčíková v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech