Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem čekal a věřil, že budu příjemně překvapen. Bohužel mě pan ministr zklamal. Místo aby uznal chybu a řekl "mýlil jsem se, když jsem vyčítal tehdejšímu generálnímu řediteli, že má udělat otevřené výběrové řízení, a proto i ten nový generální ředitel to udělal tak, jak navrhoval ten minulý", tak tady opět vytrhává on věci z kontextu. Já jsem citoval jeho odpovědi ze stenozáznamu. Já jsem nic nevytrhával, nic jsem neinterpretoval. Buď jste neříkal pravdu loni, nebo letos. Loni to byl klíčový moment, rozhodující věc. A fráze typu "proběhlo několik komunikací, které neskončily uspokojivým způsobem" - vždycky mohu říct, že komunikace může být lepší. A buď chceme v čele státních podniků sebevědomé odborníky, kteří se nebojí hájit svůj odborný názor i proti názoru úředníka, v tomto případě náměstka ministra zemědělství, anebo tam chceme takové, kteří prostě když neprosadí a ministerský úředník, který za ten podnik nenese zodpovědnost - žádný první náměstek ministra zemědělství nenese odpovědnost za hospodářské výsledky Povodí Odry, jak funguje, jak funguje v krizových chvílích -, tak ten to řekne, generální ředitel srazí paty a udělá, co chce ten, který tu odpovědnost nenese. To je úplně jednoduché.

Ale pan ministr evidentně nechce připustit svou chybu nebo svůj omyl. Dobře, v tom případě navrhuji, abychom vyslovili nesouhlas s odpovědí pana ministra zemědělství. Ale pamatujme si to, že když si neoblíbený nebo předem nevybraný generální ředitel dovolí nesouhlasit s náměstkem ministra, tak končí. A znovu připomínám, že na to má ministr právo. Kdyby si odpustil zástupné důvody, tak jsem ho neinterpeloval ani loni ani letos. Nebyl by první ministr, který mění ředitele státních podniků, a určitě není poslední ministr, který je mění. Ale problém je v tom zdůvodnění a v tom hledání špíny na ty lidi.

Tady taky zaznívalo před rokem, říkáte, že už je to rok, že tam byla nějaká pochybení ve výběrových řízeních. Že už jsem to slyšel z více stran. Co se stalo za ten rok? Nic se neprokázalo, nic tam nebylo. Takovou obecnou větu, že chcete prověřit zakázky, to můžete říct o kterémkoli podniku. A v pořádku. Ať zakladatel prověřuje zakázky, které se dějí. Nic proti tomu. A když říkáte, a celkem správně, že dokončil generální ředitel to výběrové řízení na vodní dílo Šance, tak proč neřeknete celou tu historii, jak to bylo? Co zdědil,v jakém stavu zdědil tuto zakázku bývalý generální ředitel? Jak nečinil ÚOHS? Jak se podle mého názoru bývalý generální ředitel správně rozhodl zakázku, která byla podivná, zrušit a vypsal novou, která teď je úspěšně dokončena. To je pak celý kontext.

Ale abychom si rozuměli, není to útok ani kritika nového generálního ředitele. Přečtěte si odpověď pana ministra a zjistíte, že máte pravdu. To, za co byl odvolán, údajně odvolán. Kdyby byl odvolán proto, že se pan ministr rozhodl, říkám, neprotestoval bych. Vzal bych to. Ale vadí mně to. A bohužel pan ministr Jurečka není jediný, který to dělá, když se chce zbavit nějakého ředitele, který odváděl dobré služby. A podívejte se na hospodářské výsledky toho podniku pod vedením bývalého generálního ředitele! Podívejte se na to! Podívejte se, jak v těch letech, kdy byly povodňové situace, jak ten podnik fungoval. Výborně. Tak místo aby řekl "děkuji, pane řediteli, odváděl jste výborné služby, já jsem nový ministr, chci nového člověka, rozejděme se jako slušní lidé", místo toho se hrály zástupné důvody a jakoby se zdůvodňuje, proč musel být ten ředitel vyměněn. Aniž bychom tu kompetenci nepoužili. Sebevědomě, s tím, že na to mám právo. Což je postup, který já doporučuji. Taky jsem ve své politické kariéře měnil různé vedoucí pracovníky. Ale většinou jsem si je pozval, a pokud jsem skutečně chtěl člověka, kterému já jsem věřil, tak jsem mu slušně poděkoval a rozešli jsme se v dobrém. Ale nehledal jsem zástupné důvody, abych takzvaně sám sebe vyvinil z toho, proč vlastně měním generálního ředitele. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech