Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan poslanec František Laudát. Poté pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech