Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, tak já si dovolím reagovat na interpelaci pana poslance Stanjury. Já jsem to říkal, i když jsme o tomto tématu už hovořili skoro před rokem, tak bych byl rád, kdyby se ty věci ne úplně vytrhávaly z kontextu a byly opravdu pojaty celkově. A já jsem i tehdy říkal, že ta záležitost s výběrovým řízením byla vyvrcholením komunikační neshody a nedobré komunikace mezi panem generálním ředitelem v tu dobu a mým panem prvním náměstkem Jirsou, který v tu dobu měl na starost obor zakladatelské činnosti a řekněme i správu a řízení jednotlivých povodí. Takže to už byla řekněme série komunikací, které pánové spolu vedli a které se nedařily. A toto byla opravdu řekněme ta poslední kapka, kdy jsem byl po těch konzultacích, které jsem vedl s panem prvním náměstkem a poté s panem generálním ředitelem, tak jsem se rozhodl tu situaci vyřešit tímto způsobem. Odvoláním, které, jak i vy říkáte, mám na něj plné právo. Já se s těmito kroky snažím poměrně šetřit, protože ze všech generálních ředitelů všech pěti povodí jsem za celou dobu, co jsem ve funkci, vyměnil pouze jednoho jediného právě na Povodí Odry.

Musím říct, že i ty věci, které jste zmiňoval, komunikace, příprava některých dlouhodobých projektů, které se nedařily v čase tak, jak by měly řekněme ideálně běžet, tak to byl prostě soubor několika věcí a z toho kontextu se akcentovala tato záležitost. Já myslím, že se ukazuje, že pan generální ředitel, který je tam už skoro rok, se osvědčuje ve své pozici. Po osmi letech dokázal dosoutěžit a vysoutěžit opravu vodního díla Šance, předat opravu vodního díla Šance do realizace stavební firmě. Finišujeme přípravu i té zmiňované nádrže v Heřminovech, aby se mohla začít někdy v roce 2018 reálně tato stavba stavět.

Takže musím říct, že byla to záležitost komunikace. Kdyby se ta komunikace dařila vést lépe, tak si myslím, že by k té situaci, k tomu vyhrocení nemuselo dojít a nemuselo dojít k odvolání ředitele. Ale někdy k těmto situacím dojde a z manažerského hlediska není jiná cesta než to ukončit tímto způsobem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech