Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo, ale myslím si, že není dobře, když řekneme, že poslanec má štěstí v bloku písemných interpelací. Pokud jsem dobře poslouchal omluvenky a zjistil jsem, že není přítomen ani pan ministr financí, tak dneska jsme mohli projednat 12 písemných interpelací. Pan ministr zemědělství je tady, tomu děkuji, ale je jediný z těch 12, abychom věděli, jak vážně vláda bere odpovědi na písemné interpelace. A to připomínám, že minulý týden, kdy byl jednací týden z vůle vládní většiny, tak interpelace ve čtvrtek nebyly. A když si vzpomenete na první týden našeho jednání po prázdninách, tak tam ta situace byla podobně tristní.

My jsme opakovaně žádali vedení Sněmovny, a vedení Sněmovny v tom činí, není co kritizovat, že vedení Sněmovny opakovaně žádá premiéra, aby se, pokud nejsou omluveni např. ze zahraniční služební cesty, ale z 12 mít přítomnost jednoho ministra je tedy trestuhodně málo. Možná je to výsledek toho, že jsme zase měli mimořádnou schůzi, která trvala asi šest minut. Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi minulý týden k České poště. Navrhuji vládní koalici, aby příště svolali mimořádnou schůzi a na program nic nedali. To bude ideální průběh mimořádné schůze a vlastně to nevybočí ani z těch tradic, kterou teď tady na podzim zakládáte.

A teď zpět k té interpelaci. V této věci interpeluji pana ministra podruhé. Poprvé jsem ho interpeloval v srpnu roku 2014, kdy jsem se ho ptal na důvody odvolání tehdejšího generálního ředitele státního podniku Povodí Odry. Tehdy jsem řekl a dneska to zopakuji, že plně respektuji právo ministra, kteréhokoli, vybírat si své spolupracovníky a vybírat si lidi, kteří povedou podniky, které mají v gesci. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech