Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh na přerušení jste slyšeli. Já vás odhlásím, protože jsem měl požadavek z pléna, tak vás požádám o novou registraci.

Zahajuji hlasování číslo 58. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 95 pro 92, proti nikdo, návrh byl přijat a i tato odpověď na písemnou interpelaci je přerušena.

Teď myslím, že budeme mít štěstí, protože další interpelací, kterou odmítl poslanec, je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu Frýdek-Místek u státního podniku Povodí Odry. Jde o tisk 572. Otevírám rozpravu a do ní se přihlásil pan poslanec Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech