Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Podal jsem interpelaci, už jsem tady byl jednou nespokojen s odpovědí na písemnou interpelaci a budu bohužel i dnes, protože k té odpovědi potřebuji osobní účast pana ministra, a to z jednoho důvodu. Pan ministr 20. června 2015 v rozhovoru pro Právo uvedl, že ve Sněmovně ví, že je minimálně čtyři pět zlodějů. A mě by prostě zajímalo, kdo to je. Protože mi odmítl odpovědět s tím, že bych mohl odpověď zneužít k dalším útokům vůči jeho osobě, tak já teď nevím. Mám to chápat jako přiznání, nebo jako obvinění jeho nejbližších spolupracovníků? A protože jsem zmaten a bez pana Babiše se odpovědi nedozvím, tak žádám o přerušení této interpelace. (Potlesk několika poslanců vpravo.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech