Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Eviduji návrh na přerušení. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 57, které mohu zahájit, a ptám se, kdo je pro návrh na přerušení do přítomnosti, tentokrát podotýkám do přítomnosti pana ministra vnitra. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 98 pro 75, proti 4. Projednávání interpelace bylo přerušeno.

Nyní máme další interpelaci, tisk 551, je to interpelace pana poslance Jana Farského na místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše ve věci rozhovoru v deníku Právo. Interpelaci spolu s odpovědí máte předloženou v tisku 551. Ptám se pana poslance Farského, který se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech