Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak budou dnešní interpelace, ať písemné, nebo ústní, probíhat, asi vidíte podle účasti ministrů zde. Z 12 načtených písemných interpelací bude asi odpovězena pouze jedna, a to na pana ministra zemědělství. Ono to bude asi rychlé.

Můj pan ministr Chovanec by měl být dnes asi v Bruselu, kde by měl hájit naše zájmy. Já doufám, že jeho práce tam bude plodná, že neustoupí bruselskému nebo eurotlaku, a již potřetí si vás dovoluji požádat o přerušení této interpelace na někdy příště. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech