Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády jsou pravděpodobně ještě v předsálí. Zahajuji třetí jednací den naší 33. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Náhradní karty, jejich čísla, u kolegy Rykaly číslo 17 platí i pro tuto schůzi, tak jak bylo řečeno na 34. schůzi. Stejně tak potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami na 34. schůzí, protože bylo plánováno, že budeme probírat dvě schůze v dnešní den.

Jednání zahájíme bodem 205, to jsou odpovědi na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději v 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Vidím pana ministra Jurečku, budeme tedy moci začínat jednání bodu číslo

Byly zařazeny na pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny, a to v pořadí interpelace Zdeňka Ondráčka na Milana Chovance, interpelace Jana Farského na ministra Andreje Babiše, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra zemědělství Mariana Jurečku, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka, interpelace Zbyňka Stanjury na ministra Andreje Babiše, interpelace Vojtěcha Filipa na Bohuslava Sobotku, interpelace Vojtěcha Filipa na Roberta Pelikána, další má interpelace na Andreje Babiše a pak pokračuje znovu interpelace pana Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka a interpelace Miroslava Grebeníčka na Bohuslava Sobotku a poslední dvě také na Bohuslava Sobotku pana poslance Karla Fiedlera, a to je jedenáctá a dvanáctá.

Celkem dvanáct odpovědí, s kterými nebyli poslanci spokojeni. Dovolím si tedy zahájit první interpelaci a to je interpelace poslance Zdeňka Ondráčka ve věci ohledání místa činu při násilné smrti muže v Jihlavě. Interpelace spolu s odpovědí se předkládá jako tisk 517, projednávání této interpelace bylo přerušeno. Otevírám rozpravu a hlásí se do ní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech